Styrelsen

 

Ordförande                                               Alf Torstensson

Vice ordförande                                        

Sekreterare                                             Martina Malmgren

Kassör                                                     Birgitta Edvardsson

Övriga ledamöter                                       Carina Svensson

                                                              Lisbeth Andersson

                                                              Lisbet Jönsson

                                                              Mattias Skjöld

Styrelsesuppleanter                                    Magnus Ögren

                                                              Alexander Rydberg