Töm alla sopor, ta med dig alla flaskor och burkar som in tagit med hit.

Pappers avfall i plåttunnan

Hushålls avfall i den gröna tunnan

Sopa golven

Torka golven i entréhallen, lilla salen och köket, stora salen ska bara sopas

Städa toaletterna

Torka ur kylskåpen

Om ni använt marschaller tar ni hand omdem

 Lämna lokalen i det skick ni önskar finna den i